Inleiding

Procestechniek

Leiding systemen

Equipment
Piping Design
Organisatie
Opdracht
 
Procestechniek  

Industrieën

Procestechniek houdt zich bezig met de wijze waarop uit grondstoffen andere stoffen of producten worden vervaardigd, volgens het schema:Bij dit vervaardigen treedt er in het proces een aardverandering van de grondstof op. Deze verandering kan fysisch of chemisch van aard zijn.
Neem als voorbeeld het bereiden van een cake. De grondstoffen zijn meel, suiker, melk en eieren. Deze grondstoffen vinden we in het product, de cake, niet meer terug. De aard van de grondstoffen is gewijzigd.
Als we thuis één cake bakken spreken we nog niet van procestechniek of procesindustrie. Om van Procestechniek te kunnen spreken moet de productie wel op industriële schaal plaatsvinden.

Een aantal industrieën in Nederland kunnen we tot de procesindustrie rekenen, zoals de:
(klik op de blauw onderstreepte nummers om de voorbeelden van industrieën en de daarbij behorende apparaten te zien).

- Chemische industrie (1,2,3)
- Aardolie- en Petrochemische industrie (1,2,3)
- Metallurgische industrie (1,2,3,4,5)
- Keramische industrie (1,2,3)
- Papierindustrie (1,2,3,4,5)
- Voedings- en genotsmiddelen industrie (1,2,3,4)
- Vezel- en Textielindustrie (1,2,3)
- Kunststof- en Rubberindustrie (1,2,3,4,5)
- Nutsbedrijven (1,2,3)

 

Eenheidsbewerkingen

Ieder procestechnisch productieproces is opgebouwd uit een aantal deelprocessen. Een aantal van deze deelprocessen van verschillende productieprocessen lijken veel op elkaar. De bewerkingen die, in deze op elkaar gelijkende deelprocessen plaatsvinden, worden ook wel eenheidsbewerkingen genoemd. De engelse benaming hiervoor is unit operation.

Een aantal belangrijke eenheidsbewerkingen uit de procesindustrie zijn:
(klik op de blauw onderstreepte nummers om de voorbeelden van deze eenheidsbewerkingen en de daarbij behorende apparaten te zien).

- transporteren (1,2,3)
- opslaan (1,2)
- mengen (1)
- warmtetransport (1,2)
- doseren, afvullen en verpakken (1,2)

ProcesTechniek
Volgende pagina