Inleiding

Procestechniek

Leiding systemen

Equipment
Piping Design
Organisatie
Opdracht
 
Transport van vloeistoffen en gassen  

Het transport van vloeistoffen en gassen vindt bin-
nen een locatie of installatie meestal plaats via leidingen en de energie die nodig is voor het trans-
port wordt aan de vloeistoffen toegevoegd door pompen en compressoren met hun aandrijvingen. Daarnaast zijn er in het leidingstelsel allerlei
appendages nodig om het transport in goede banen
te leiden.Verbindingen
Voor het verbinden van pijpen onderling en pijpen aan fittingen of appendages belichten we hier 3 methodes:
- Lasverbindingen
- Draadverbindingen
- Flensverbindingen

 

Pijpen
De vorm “stalen pijp” uit een staalwalserij kent zeer veel toepassingen. De toepassing voor de procesindustrie is gestandaardi seerd om aan een aantal eisen, zoals dia-
meter, wanddikte en rondheid, te kunnen voldoen.
Hier belichten we:
- De pijp soorten
- De pijp aanduiding


Fittingen
Fittingen worden gebruikt voor verandering van richting, veran dering van pijpdiameter of om aftakkingen van de hoofdleiding te kunnen maken. Fittingen kunnen gefa-
briceerd worden van plaat materiaal of pijpmateriaal, gesmeed, gegoten of geëxtrudeerd van plastic. Deze fittingen kunnen we onderscheiden in:
- Las fittingen
- Draad fittingen
- Nippels
- Flenzen


Appendages
Doel: De vloeistof- of gasstroom in een leidingsysteem te kunnen afsluiten (open-dicht) en het kunnen regelen van
de vloeistof- of gasstroom.
Van de verschillende soorten appendages behandelen we hier maar 3 soorten:
- Kranen
- Afsluiters
- Terugslagkleppen

Klik hier om naar de toets te gaan Zuigerpompen